T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Orhaneli Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Orhaneli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 22/01/2019KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

KURUMSAL AMAÇLAR

KURUMSAL HEDEFLER

Amaç-1

Nitelikli, kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak

Hedef-1:Hizmet sunumunda kalite ve verimliliği artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Hedef-2:Kalite ve verimlilik kriterlerini objektif olarak ölçmek.

Amaç-2

Teknolojik alt yapıyı etkin bir şekilde kullanmak

Hedef-1:Hastanemizin aşağıda yer alan sistemleri etkin bir şekilde kullanmasını sağlamak

MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi)

ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi)

TSİM(Temel Sağlık İstatistikleri Modülü)

MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi Uygulamaları)

Sağlık-Net veri gönderimi

E Reçete

Amaç-3

Sağlık hizmetleri sunumundan duyulan memnuniyeti arttırmak

Hedef-1:Tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetlerinin kurumsal olarak arttırılması.

Hedef-2:Anket uygulamaları, web uygulamaları, dilek ve öneri kutuları vb. uygulamaların daha aktif kullanılması.

Hedef-3:Karar alma sürecinde sağlık hizmetinden yararlanan hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması.

Hedef-4:Sağlık hizmeti alanlarının, engelli ve erişim zorluğu yaşayanlara yönelik çalışmaların yapılması.

Amaç-4

Hastane hizmetlerinde hakkaniyeti sağlamak

Hedef-1:Hastaların sağlık hizmetinde sağlanması esnasında eşit haklardan yararlanması için mücadele vermek.

Amaç-5

Hastane hizmetlerinde zamanlılığı sağlamak

Hedef-1:Hasta şikayetlerini azaltarak memnuniyeti sağlamak.

Hedef-2:Hastaların teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir zaman aralığında sonuçlandırılmasını sağlamak