Ziyaretçi ve Refakatçilerin Kuralları
12 Ocak 2022

Hastanemizden daha sağlıklı hizmet kalitesi alabilmeniz için aşağıda belirtilen bilgileri okumanızı ve kurallara uymanızı rica ederim.

1-       Hastanemizden randevu almak için Merkezi Hastane Randevu Sistemi 182 Nolu telefonu aramaları veya internet üzerinden randevu almak isteyenler ise hastanemiz sitesini ziyaret edebilirler.

2-       Hastanemizde yapılan Laboratuar tetkiklerinin sonuçları online olarak sitemizden alınabilir.

3-       Hastanemiz haftanın 5 günü, İç Hastalıkları Polikliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği ve Diş Polikliniği alanında 08:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

4-       İç Hastalıkları,Yoğun Bakım,Palyatif Bakım Merkezi,Enfeksiyon Hastalıkları,Ortopedi ve Travmatoloji,Genel Cerrahi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servislerimizde Hasta yatışlarımız kabul edilmektedir.

5-       Yataklı servislerimizde doktor günlük vizite saatleri Sabah 09.00–10.00 Akşam 16.00–17.00 saatleri arasındadır.

6-       Yataklı servislerimizde Kahvaltı 06.00 – 07.00, Öğle yemeği 12.00 – 12.30, Akşam yemeği ise 17.30 – 18.00 saatleri arasındadır.

7-       Hastaların telefon görüşmesi 09.00 – 21.00 arasındadır.

8-       Yataklı servislerimizde Tuvaletlerin temiz kullanılmasına, giderlere peçete ve yabancı cisim atılmamasına ve tuvaleti kullandıktan sonra sifonun çekilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

9-       Yemek tepsileri yerlere ve kapı diplerine bırakılmamalı.

10-   Elektrik düğmeleri ve musluklar açık bırakılmamalıdır.

11-   Kullanılan sürgü ve ördekler temiz tutulmalı, temizliği konusunda temizlik personelinden bilgi alınmalıdır.

12-   Oda içine ve pencere önlerine çamaşır asılmamalıdır.

13-   Etajer üstü ve içi emiz olmalı, gereksiz eşya bulundurulmamalıdır.

14-   Hastanemiz Acil Servisi 7/24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

15-   Hasta ziyaret saatleri 13:00 – 14:00 ve 18:00 – 19:00 arasıdır.

16-   Hasta ziyaretlerine 10 yaş altı çocukların getirilmesi sağlık kuralları açısından sakıncalı ve yasaktır.

17-   Hasta ziyaretçilerinin 2 kişilik gruplar halinde yapılması uygun olacaktır.

18-   Hastaneye müracaat ederken işlemlerinizin erken bitmesi için mutlaka Nüfus Cüzdanınızı ve Yeşil Kartlı iseniz vizesi yapılmış sağlık karnenizi yatılı okul öğrencileri ise sevk kağıdınızı yanınızda getiriniz.

19-   Herhangi şikayet ve öneri durumunda poliklinik bölümünde bulunan hasta hakları birimine müracaat ediniz veya dilek ve şikayet kutularına öneri ve şikayetlerinizi bırakabilirsiniz.

20-   Hastanemizde danışma ve yönlendirme hizmetleri acil giriş katında ve poliklinik girişindedir.

21-   Hastanemizde verilen hizmetlerle ilgili daha detaylı bilgi için Hastanemiz Web sitesinde oluşturulan Kamu Hizmet Standartları Tablosu ve Kamu hizmet Envanterleri incelebilir.

Refakatçi ve ziyaretçi Politikası:

1-       Hastaya Refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir. Ve refakatçi 1 kişi ile sınırlıdır.

2-       Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında Hastanın yanında bulunmamalıdır.

3-       Refakat Kartları Hastanemiz girişinde bulunan Acil danışma Memuru tarafından verilmektedir. Refakatçi kartlarını yanlarında bulundurmalıdırlar.

4-       Refakat değişimi 08.00 – 17.00 arasında yapılır.

5-       Refakat kartı olan Refakatçiler yemekten ücretsiz yararlanabilirler.

6-       Refakatçi Hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

7-       Refakatçi Hastanın bakımına izin verildiği ölçüde yardım edilebilir.

8-       Hastanemiz İçerisinde Sigara İçilmesi Yasaktır.

9-       Kadın Hastalıkları, Jinekoloji servisleri ve diğer servislerde yatan Kadın hastaların yanında erkek refakatçi kalamaz.

10-   Yataklar düzenli ve temiz tutulmalı, Refakatçilerin Hasta yataklarına oturmaları yada yatmaları kesinlikle yasaktır.

11-   Refakat süresi bitiminde refakat kartı servis Hemşiresine teslim edilir.

12-   Doktor Müsaadesi olmadan hastaneye su ve kolonya hariç, yiyecek içecek getirilmesi yasaktır.

             Güvenlik Bilgileri

 

1-       Yatış için gerekli eşyalarınız dışında (ziynet eşyası, gereğinden fazla para vb.) eşya getirmeyiniz.

2-       Eğer yanınızda değerli eşyanız varsa odanızdan sürekli ayrılmanız halinde dahi yanınıza alınız veya refakatçi/yakınınıza teslim ediniz.

3-       Eşyalarınızı odanızdaki dolaplarda saklayınız.

4-       Aracınızda değerli eşya bırakmayınız kapı ve camlarınınız kilitli olduğundan emin olunuz.

5-       Herhangi bir eşyanızın kaybolması çalınması yada sahipsiz bir eşya görülmesi halinde ilgili bölümün sorumlu Hemşiresine bilgi veriniz.

6-       Adınıza yazılan reçeteyi Servis Yetkilileri dışında hiç kimselere vermeyiniz.

7-       Tanımadığınız kişilerden yardım istemeyiniz ve onların yardım tekliflerini kabul etmeyiniz.

8-       Şüpheli bir durum veya şahıs gördüğünüzde ilgili bölümün Hemşiresine bildiriniz.

9-       Hastane Görevlileri dışında kişilerin sizi yönlendirmelerine inanmayınız.

HASTA HAKLARI

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlan dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

Bilgilendirme ve Bilgi İsteme
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılıisteme hakkı vardır.

Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek, vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

Reddetme, Durdurma ve Rıza
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

Güvenlik
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme
Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

 

HASTA SORUMLULUKLARI

1. GENEL SORUMLULUKLAR

1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. SOSYAL GÜVENLİK DURUMU

2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

2.2.Hasta; sağlık karnesinin (Yeşil Kart ) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRME

3.1.Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. HASTANE KURALLARINA UYMA

4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

4.1.Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

4.2.Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

4.3.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

4.4. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

4.5. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

 

5. TEDAVİSİ İLE İLGİLİ ÖNERİLERE UYMA

5.1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

5.2.Hastanın;  tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

5.3.Hasta sağlık bakım  ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.  

5.4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN SİZİNLEYİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.