Evde Sağlık Birimi
11 Ocak 2022

EVDE SAĞLIK BİRİMİ


Evde sağlık hizmetleri birimi randevu sistemi ile mesai saatleri içinde çalışır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini, kapsamaktadır.

01.02.2010 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığınca sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge doğrultusunda, İlimizde 2010 Aralık ayında Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri oluşturularak hizmet verilmeye başlanmıştır. 25.04.2017 tarihli 49644233-020-435 sayılı Bakanlık Makam oluru ile Evde Sağlık hizmetleri koordinasyonu ve birincil hizmet sunum yerleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve bu kuruma bağlı Genel Sekreterliklere devredilmiştir. 25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge ilgili madde hükümlerine göre gerekli düzenlemeler yapılarak evde sağlık hizmet sunumları kamu hastaneleri bünyesinde oluşturulan birimler ve ekipler tarafından yürütülmektedir.

HANGİ KURUMLARI KAPSAR?

Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve Sağlık Bakanlığınca, bünyesinde evde sağlık hizmetleri birimi kurmak suretiyle bu hizmetleri vermeye yetkili kılınacak yataklı tedavi kurumlarını, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ‘ni kapsar.

İlimiz bünyesinde 25 ESH birimi bulunmaktadır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN AMACI

 • Hastanın sağlığını kendi huzurlu ortamında korumak ve iyileştirmek,
 • Hastanın bulunduğu ortamın hijyen ve ferahlığını sağlamak,
 • Hasta yakınlarını temizlik ve ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirmek,
 • Hasta ve hasta yakınlarına ekonomik, sosyal ve psikolojik destek sağlamak,
 • Hastanın hastanedeki yatış süresini kısaltmak,
 • Kişiye özel bir bakım uygulayarak iyileşmeyi hızlandırmak,
 • Hasta ve ailesinin stresini azaltarak hastaya aile ortamında hizmet vermektir.

Evde Sağlık Hizmetlerine Nasıl Başvurulur?

Hasta veya yakını ilgili telefonlardan arayarak veya evde sağlık hizmeti birimlerinde bulunan Hasta Başvuru Formunu doldurmak kaydıyla başvuru yapar.

Türkiye’nin genelinde tahsis edilen 444 38 33 (444 EV DE) ve 0 224 295 62 32- 33 - 34 - 35 numaraları mesai saatleri içerisinde aranabilir. (Faks:233 26 39)

Başvurular kayıt altına alınarak en kısa zamanda ilgili aile hekimi tarafından yerinde değerlendirilir.
Evde sağlık hizmeti almak için başvuran kişi veya aile bireylerine değerlendirme sonucu konusunda, olumlu veya olumsuz olup olmadığına bakılmaksızın en kısa sürede bilgi verilir. 

KİMLER YARARLANMAKTADIR?

 • Kronik hastalığı ( DM, HT, Kalp hastalığı… vb.) nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi gören,
 • yürüyemeyen, yatağa bağımlı, özel ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek olan yatalak hastalar,
 • Yatağa tam bağımlı olan yaşlı ve engelli hastalar,
 • Büyük cerrahi ameliyat geçirenler,
 • Kısa süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyan travmatoloji ve ortopedi hastaları,
 • Nöroloji hastaları (Alzheimer, demans, felç gibi.),
 • Terminal dönem Kanser Hastalığı olan palyatif bakım hastaları,
 • KOAH gibi akciğer hastalığı olan ve oksijene ihtiyaç duyan hastalar,
 • Hareket kısıtlılığı olan ileri derecedeki kas hastaları,
 • Bakım ihtiyacı olan yaşlı ve spastik hastalar.
 •  
 • EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER?

  • Muayene, tetkik, tahlil ve konsültasyon
  • Enjeksiyon, yara pansumanı, damar yolu açılması ve tedavinin takibi
  • İlaç ve heyet raporlarının yenilenmesi
  • Mama ve bez raporlarının verilmesi, yenilenmesi
  • Tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri
  • Nakil hizmeti
  • Ağız ve Diş Sağlığı hizmetleri
  • Hasta ve hasta yakınlarına hasta bakımı ve hijyen konusunda eğitim verilmesi

  Hasta ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetleri