Akılcı İlaç Kullanımı
12 Ocak 2022


AKILCI İLAÇ KULLANIMI HASTANE POLİTİKASI

Hastanemiz Teşhis Ve Tedavi Hizmetlerini Yürütürken;

  • Doğru tanıya dayanan, hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilacın seçildiği,

  • Bireysel farklılıklar da dikkate alınarak, ilacın gerektiği zaman, gereken nitelikte, gerektiği kadar ve gerektiği biçimde verildiği

  • Uygun reçetenin yazıldığı, hastalara yeterli bilgininin sunulduğu

  • Tedavi başarısının sürekli olarak değerlendirildiği, yan etkilerin ve hasta

uyumunun izlendiği,  

  • Birden çok ilacın kullanıldığı durumlarda etkileşimlerin değerlendirildiği,

  • İlaç – gıda etkileşiminin multidisipliner yaklaşımla göz önüne alındığı,

  • Planlanan tedavinin uygulanabilirliği ve maliyetleri dikkate alınarak

       seçim yapıldığı,

 Hasta ihtiyaçlarını ve kısıtlı kaynakların kullanımını optimum bir şekilde dengeleyen bir anlayışı başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışan ve hastalarımıza eğitimler ve görsel araçlar vasıtasıyla kazandırmak ve davranış değişikliği oluşturmaktır.

 

AKILCI İLAÇ KULLANIMINDA HASTALARA ÖNERİLERİMİZ

Kullandığınız ilaçların bir listesini yapın ve her sağlık kuruluşuna gittiğinizde bu listeyi yanınızda götürün ve sağlık görevlisine gösterin.
Kendiliğinizden ya da komşunuza danışarak ilaç almayınız.

İlaçlarınızı, yalnızca hekiminizin önerisi ve eczacınızın uyarısı doğrultusunda kullanınız.
İlaçlarınızı nasıl kullanacağınızı ve nasıl saklayacağınızı tam olarak öğreniniz ve eksiksiz uygulayınız. 
Hekiminize ve eczacınıza başvurduğunuzda, son haftalarda kullandığınız her türlü ilacı belirtiniz.
Alerjik bir bünyeniz varsa, sağlık personelini uyarmayı unutmayınız.
Tüm ilaçların-istenen etkilerinin yanı sıra-istenmeyen etkilerinin de olabileceğini aklınızda bulundurunuz.
İlaçların yan etkileri konusunda hekiminizden ve eczacınızdan bilgi alınız.
İlacı kullanmaya başladığınızda beklenmeyen bir etki görüldüğünde eczacınıza ve doktorunuza bilgi veriniz.
Kendinizi iyileşmiş hissetseniz bile, ilaç (özellikle antibiyotik) kullanımını yarıda kesmeyiniz. 
Hekime danışmadan doz değişikliğine gitmeyiniz.
Hamilelik süresince ve emzirme döneminde, hekiminize danışmadan hiçbir ilaç kullanılmaması gerektiğini unutmayınız.
İlaçlarınızı, kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. İlaçları sizden küçük çocukların yanında almayın size özenip ilaçları alabilirler.
Kesilmiş veya açılmış ambalajlı ilaçları satın almayınız, son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçları kesinlikle kullanmayınız.
Sadece kullandığınız ilaçları saklayın Evinizde, işyerinizde ve taşıtınızda bulunan ilaçları zaman zaman gözden geçiriniz. Bu konuda eczacınıza danışınız.
İstenmeyen etkileri şiddetlendirebileceği için, ilaç kullanırken alkol almayınız.
Kullanmak istediğiniz bir alternatif tıp metodu varsa mutlaka doktorunuza danışmalısınız.