İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
12 Ocak 2022

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara “İş Sağlığı ve Güvenliği” denilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği, tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, çalışanların çalışma şartları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmaları ifade eder (ILO – WHO, 1950).

Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla hayatımıza girmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Amacı 

 1. Çalışan, Hasta ve Hasta yakınlarının Güvenliğini Sağlamak:

  İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacı sizleri korumaktır.

  Bizleri iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüğümüzün sağlanmasını amaçlanmaktadır.

 2. İşletme Güvenliğini Sağlamak:

  Hastanemizde alınacak tedbirlerle, iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi hastanemizi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur.

   Amaçlarından da anlaşıldığı gibi iş sağlığı ve güvenliği çok yönlü bir çalışmayı gerektirir. Çalışma alanı ise, tüm iş kollarını kapsar.

  İş sağlığı ve iş güvenliğini tek cümleyle özetleyecek olursak; “insan merkezli yaklaşımın adıdır” demek uygun olacaktır.

  Kazalar Nasıl Önlenebilir?

 3. Üst yönetimin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunu sahiplenmesiyle,
 4. İş Güvenliği çalışmalarına hastane yönetim ve çalışan kadrosu eksiksiz katılıp ve sorumluluğa ortak olarak,
 5. Hastanemiz için oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği politikasını uygulayıp, geliştirilmesi için destek vererek,
 6. İş kazalarında sıfır kaza hedefleyerek,
 7. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirme çalışmalarına katılımın sağlayarak, kazaların öngörülmesi ve bunların oluşmaması için çalışmalar yaparak,
 8. Yaşanmış ramak kala olaylar ve önceden geçirilmiş iş kazalarının kayıtlarının düzenli olarak tutarak ve kök neden analizi yapıp olumsuzluklar ile ilgili çalışmalar yaparak
 9. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılım sağlayarak,
 10. Soğukkanlı ve sakin davranarak,
 11. Toplumsal yaşamın bir parçası olarak kurallara uyarak,
 12. Başkaları ile dayanışma ve işbirliği yaparak,
 13. Sorumluluk ve güven sahibi olarak,
 14. Tehlikeli durum ve tehlikeli davranışları ortadan kaldırarak,
 15. Çalışan olarak tutum ve davranışlarımızı değiştirerek iş kazaları ve meslek hastalıklarının %98'ini önleyebiliriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kimin İşidir?

İSG bir ekip işidir. Hastanemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmakta ve düzenli aralıklarla toplanarak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalar hakkında kararlar almaktadır.

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki en yetkin kişiler olsa da, Çalışma Ortamı Risklerini işi sürekli yapan siz değerli çalışanlarımız kadar detaylı göremeyebilirler.

KISACASI HASTANEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ SİZLERİN GÖRÜŞLERİNE YER VEREREK,

HEP BİRLİKTE BİR EKİP HALİNDE YÜRÜTMEK İSTERİZ.          

İSG konusunda en verimli sonuç; çorbada benim de tuzum olsun deyimini yerine getirmeye çalışarak, birlik ve bütünlük halinde hem gerekli ve yeterli tedbirleri alarak hem de bizlerin sağlığı ve güvenliği için alınan bu tedbirlere uyarak sağlanacak ve böylece doğal olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü hayatımızda yer almış olacaktır.