İş Kazası Sonrası Ne Yapmalıyım?
29 Haziran 2021

                

 

İŞ KAZASI GEÇİRDİK PEKİ ŞİMDİ NE YAPMALIYIZ ??

 

  1. Acil Servisten İş Kazası Girişi açtırınız. (Adli Rapor)
  2. Acil Serviste İş Kazası ve Meslek Hastalığı bildirim formu doldurulacaktır.

    (Kesici-Delici alet yaralanmalarında Kesici-Delici alet yaralanması formunu doldurulacak)

  3. Sistem üzerinden İstenmeyen Olay Bildirim Formu doldurulacaktır.
  4. Polis noktasında, polis tarafından müşteki ifade tutanağı tutulacak.
  5. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Biriminde İş Kazası ve Meslek Hastalığı Formu doldurulacak. SGK bildiriminiz yapılacak.
  6. İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminde iş kazası eğitimi planlanacak.

 

NOT: Adli Raporunuzun fotokopisi ve müşteki ifade tutanağınızın aslı gibidir imzalı fotokopisi İSG Birimine teslim edeceğiniz evraklardır.

 

  • İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde,
  • Meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde,

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunulmalıdır.

 

Bu yüzden; İş Kazası geçirdiğinizde ve Covid-19 olduğunuzu öğrendiğiniz anda SGK bildiriminizin yapılabilmesi için; İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine durumunuzla ilgili bilgi vermeniz gerekiyor.